Hiệu suất
4.8/5
HÀI LÒNG298 đánh giá
  • ≤3h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 95.8%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $1,000,000+
    {0} đơn hàng
Chuỗi cung ứng nhanh nhạy
Kho hàng ở nước ngoài (2)
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})